Centriforce Centrifuger

· Passar för högkvalitativ rening av industriella vätskor.
· Används huvudsakligen för mindre volymer - ex. applikationer med finare metallspånor och kan användas för att behålla och återanvända torrsubstansen
· Typiska applikationer - verkygsslipning, glas/keramik slipning, mikropolering, tråddragning och slipning av olika industriella karbidföreningar (kol/metall)
· Högeffektiva enheter som klarar rening till under
5 micron

· Användbar för olika oljor och vattenlösliga kylvätskor. Kan tillverkas i rostfritt stål för livsmedels eller läkemedelsindustrin.
· Finns med en eller två rotorer och 2 olika rotationshastigheter
Tillbaka