Vattenseparation med CJC™ Desorber

CJC™ Desorber är en patenterad produkt designad för avskiljning av vatten från oljetyper som antingen binder och emulgerar vatten eller är högviskösa (upp till ISO VG 1000).
CJC™ Desorbers är ideala vattenseparatorer för användning i applikationer där vatten
inläckage är kontinuerligt och problematiskt, antingen för smörjolja, växellådsolja eller hydraulolja.

CJC™ Desorber värmer oljan något innan den möter en ström av kyld luft i desorberhuset. Den oljeuppvärmda luften expanderar och avlägsnar vattnet från oljan. Den efterföljande luftkylningen kondenserar vattnet och den torra luften återanvänds för att avlägsna vatten ur inkommande olja.

CJC™ Desorber separerar vatten från alla typer av oljor effektivt och pålitligt. Resultaten är mätbara fördelar som inkluderar färre oplanerade produktionsstopp, ökad livslängd för system-komponenter, ökad produktivitet och färre oljebyten.

CJC™ Desorber är flexibla och kan storleksanpassas, för oljesystem som innehåller bara några få liter olja till system som innehåller 50,000 liter.
CJC™ Desorber är välkända för säker och problemfri drift i oljesystem för valsverk, pappers och massabruk samt många andra applikationer med vatten i oljan.

Våra Desorbers produktområde :

 
ÖVRIGA CJC PRODUKTER

Tillbaka