Oljerenare - Djupfilter - Finfilter (HDU)

CJC™ Finfilter är reningsutrustningar för djupfiltrering av olja med integrerade cirkulationspumpar i off-line installationer. Djupfiltren är kända över hela världen som en effektiv förebyggande underhållsprodukt för oljesystem där applikationerna involverar hydraulikolja, smörjolja, växellådsolja, isolerolja, härdolja, hetolja, fosfatestrar, biodiesel, etc.

CJC™ Finfilter är ideala för att rena oljan och hålla kontroll på oljans föroreningsnivå gällande partiklar, vatten och oxidationsrester, dvs bildning av slam och harts i oljesystemen.

CJC™ Finfilter är ett djupfilter och har en filtreringsgrad av 3 micron absolut (nominellt < 0,5 micron) och mycket stor smutskapacitet. CJC™ Finfilter ger flera mätbara kundfördelar: lägre produktions och underhållskostnader, ökad produktivitet, maximal livstid för systemkomponenter, in-line filter och olja.


De moduluppbyggda filterenheterna byggs och anpassas till de specifika kundkraven - oberoende om oljevolymen är 2 liter eller 200,000 liter.

Våra Finfilters produktområde omfattar följande:

Ladda ner CJC Finfilterbroschyr här!