Kontakta oss

Norra Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg
och Dalarna. Ring 070-666 7370 eller e-posta till hans@particon.se

Mellersta Sverige: Västmanland,Uppsala,Stockholm, Södermanland, Örebro,
Östergötland och Gotland. Ring 070-958 4477 eller e-posta till jens@ccjensen.se


Distrikt för Particon Teknik AB (Ljusblå län)

Län som representeras av Norra Sverige: BD, AC, Y, Z, X W


Län som representeras av Mellersta Sverige: I, E, D, T, C, AB och W.Filtersystem Scandinavia AB
representerar CC Jensen, HiFlux Filtration, Schnell m.fl. i väst- och sydsverige (vita län).