Några exempel med Heco Filtersystem för vatten och vätskor

 
Patronfilter / tvättvatten               Magnet-påsfilter / kylvatten                             Tillbaka

 
Självrensande filter (isolerat) / Harts                 KS Automatfilter / Bestrykning av Board