Djupfiltrering skapar ren olja

Djupfiltrering är en filtreringsteknik som innebär att oljan och filterinsatsen har lång kontakttid med varandra. Det betyder att passagevägen för oljan genom filtermassan är relativt långsam och att flödet är anpassat för att de små partiklarna och oxidationsbiprodukterna ska kunna avskiljas från oljan. Resultatet blir en mycket ren olja.
Filterinsatserna till CJC djupfilter har stor exponerad yta, stor volym och stor smutskapacitet vilket är mycket effektivt både ekonomiskt och tidsmässigt.
Tillbaka