Vattenseparation med CJC Filterseparator

CJC™ Filterseparatorer avskiljer fritt vatten med coalesceringsteknik>> och minimerar samtidigt nivån på oljans innehåll av partiklar och oxidation (slam/harts).

CJC™ djupfilter har en filtreringsgrad på 3 micron absolut (< 0,5 micron nominellt) och en mycket stor smutskapacitet.
Detta, kombinerat med effektiv och kontinuerlig vattenavskiljning från oljan, skapar flera fördelar inklusive reducerat underhåll, ökad produktivitet, och maximal livstid på systemkomponenter, in-line filter och olja.

Filterseparatorerna byggs i moduler och storleksanpassas till de specifika kundkraven - oberoende av om oljevolymen är 2 liter eller 200,000 liter.

CJC™ Filterseparatorer säkrar problemfri drift av
industrihydraulik, marinhydraulik, marindiesel, smörjsystem till ångturbiner, pappersmaskiner, raffinörer och valsverk .

Våra Filterseparatorer omfattar följande enheter:

ÖVRIGA CJC PRODUKTER

Tillbaka

Ladda ner broschyren CJC Filterseparator här!