CJC™ Vakuumfilter V30

CJC™ Vakuumfilter är designad för att förlänga livslängden på krafttransformatorer.

Då transformatorns livslängd är beroende av isolationspapperets livslängd, blir måltsättningen för underhållet att förlänga papperets livstid så länge som möjligt. Detta uppnås genom att avlägsna fukt och syre från systemet. CJC™ Vakuumfilter reducerar vatteninnehållet till en extremt låg nivå på 3 ppm och gasinnehållet till bara 0.2%

CJC™ Vakuumfilter använder en vakuumkammare för att förgasa fukt, syre och gaser från transformatorolja. CJC™ Vakuumfilter är lämplig för alla storlekar av transformatorer.

Det mycket låga innehållet av vatten, syre och gas saktar ner åldringen av isolationspapperet, och minskar även nedbrytningsnivån på transformatoroljan.

CJC™ Vakuumfilter V30 förlänger transformatorns livslängd och reducerar kostsamma investeringar!

 ÖVRIGA CJC PRODUKTER