Automatiska självrensande filter

Automatfilter, helautomatiska filter, backspolande filter, självrensande filter, diskfilter, lamellfilter, screenfilter, självrensande filtersilar etc.

Vi har alla typer av filter som självrensar eller backspolar ren filterkorgarna så att det manuella rengöringsjobbet försvinner nästan helt och hållet. Ett visst underhåll kräver alla filterutrustningar men i regel räcker det med en inspektion 1-2 gånger per år för att säkerställa funktionen och se till att slitaget på ingående delar inte är för stort.


Vi hjälper er att välja en filtertyp/storlek som passar för just ditt behov, oavsett om det handlar om små eller stora flöden, små eller stora partiklar, lätta eller tunga föroreningar, små eller stora volymer av föroreningar.


I vänsterkolumnen finns flera fabrikat av självrensande filter som vi kan erbjuda till alla förekommande typer av vatten och vätskesystem.


Kontakta oss för rådgivning och konsultation för bästa resultat!