Oljeabsorberande Filter Blue Baleen

CJC™ Oljeabsorberande filter är designade för polering av oljekontaminerat vatten, med kapacitet att absorbera olja ner till nivåer under 5 ppm.

Baserad på en unik absorptionsprincip med en speciellt utvecklad och patenterad MLC insats (Multi Layer Cartridge), kan CJC™ Oljeabsorberande filter även avskilja emulgerad olja från bilgevatten, process och avfallsvatten, och säkerställa en miljövänlig verksamhet och konstant tillmötesgå de lagliga kraven. 

Typiska applikationer är marina bilgevattensystem, behandling av avloppsvatten, spolvatten och processvatten för återanvändningsändamål.

Med låga operativa kostnader, och praktiskt taget inga underhållbehov, är CJC™ Olje- absorberande filter en kostnadseffektiv lösning för avfalls - och bilgevattenproblem inom industry och marina applikationer (överensstämmer med resolution MEPC 107(49).

CJC™ Oljeabsorberande filter - en garanti för rent vatten!

Våra Oljeabsorberande produkter :


              ÖVRIGA CJC PRODUKTER