Om företaget

Particon Teknik AB representerar ett flertal internationellt välkända producenter av tekniska utrustningar för filtrerings- och behandlingslösningar inom följande områden:

OLJERENING

FILTRERING AV OLJA, VATTEN OCH VÄTSKOR

AUTOMATISKA SJÄLVRENSANDE FILTER

PROCESSFILTER

HYDRAULIKFILTER

PATRONFILTER, PÅSFILTER
OCH MAGNETFILTER

VATTENAVSKILJNING FRÅN OLJA

LUFTAVSKILJNING FRÅN OLJA

OLJEAVSKILJNING FRÅN AVLOPPSVATTEN

MILJÖSÄKER TÖMNING AV VATTEN
UR


PUMPGROPAR OCH TRANSFORMATORGROPARVåra huvudorter för verksamheten är Sundsvall och Stockholm.