Välkommen till PARTICON TEKNIK AB!

Vårt verksamhetsområde är filter och filtersystem för oljor, vatten och vätskor. Vi kan erbjuda allt från det minsta, enklaste standardfiltret till skräddarsydda filtreringslösningar för den avancerade industrins behov. Vi är specialister på oljerening och kan erbjuda ett komplett program av självrensande automatfilter för vatten och olika industriella vätskor.

Vår omfattande kunskap om olika kundapplikationer säkrar optimalt underhåll av alla oljor, vätskor och vattensystem - och ökar därmed tillförlitligheten och livslängden.
 
 
Har du problem med...
Referenser >>

Vatten i oljan?
Partiklar i oljan?

Oxidation i oljan?
Partiklar i vattnet?
Olja i vattnet?

Vi har lösningen på problemet!  
              

CJC Filterseparator för Ångturbinolja

Vi har numera alla filterprodukter i våra andra bolag, C.C.JENSEN AB och Filtersystem Scandinavia AB. Finfiltrering av hydrauloljor, smörjoljor hittar ni på www.ccjensen.se och övriga filter, t.ex. automatiska självrensande filter, påsfilter, magnetfilter, andningsfilter och påsfilter på www.filtersystem.se