Behandling och övervakning av oljeblandat vatten

SIPP™-konceptet är idag en effektiv metod för miljö och kvalitetssäker tömningen av förorenat vatten. Med SIPP™ miljö och kvalitetssäkras hela tömningsprocessen med full spårbarhet. Utrustningen är framtagen i nära samarbete med service- och nätbolag och har till dags datum använts för att utföra drygt 25 000 tömningar.

 

SIPP konceptet:

SippIllustration.jpgMiljösäkring
 • Onlinemätning
 • Enhetligt utförande
 • Systemet tar
  besluten
Kvalitetssäkring
 • Automatisk
  dokumentation
 • Full spårbarhet
 • Teknikmarginal
Framtidssäkring
 • Kontinuerlig
  affärsdriven teknikutveckling
 • Plattformsoberoende
 • Standardiserade gränssnitt