Timex Cyklonseparator

Timex Cyklonseparator är konstruerad för att avlägsna fasta partiklar från vätskor. Separeringseffekten är beroende av flödes-hastigheten och partiklarnas egentyngd.

Via det tangentiella inloppet i den övre kammaren accelereras flödeshastigheten innan vätskan leds in i cyklonseparatorn.

Centrifugalkraften medför att partiklar med större tyngd än vätskan separeras och samlas upp i den undre kammaren.

Separeringsgraden varierar mellan 22-70 µm och är beroende på partiklarnas densitet (egentyngd). Vid hög egentyngd uppnås en finare separeringsgrad.

De separerade partiklarna avlägsnas via en tidsstyrd automatisk ventil alternativt via en manuell ventil.
Den partikelfria vätskan avlägsnas via cyklonens centrum och lämnar separatorn via topputloppet.


Separatorerna tillverkas i anslutningsstorlekar från 3⁄4” upp till DN 700, med en max kapacitet på 4.000 m3/h.
Cyklonseparatorerna töms på separerande partiklar med en manuell eller en helautomatisk rensningsventil.
Separatorerna tillverkas i rostfritt stål eller epoxibehandlat kolstål.


Tillbaka