Bernoullifiltret - Enkelt, effektivt och tillförlitligt

Många processer inom industrin är beroende av rent vatten, fritt från partiklar eller andra föroreningar. Vattentäckter är ofta kraftigt förorenade, vilket ställer höga krav på rening och filtrering. En bra lösning måste vara enkel, effektiv och tillförlitlig. Ofta måste filterutrustningarna tåla saltvatten och vara korrosionsbeständiga. BernoulliFiltret uppfyller alla dessa krav.

Ny filterteknik

Bernoullifiltret är en genialisk konstruktion för grovfiltrering av vatten. För självrensning utnyttjar filterutrustningen den kända fysikern Bernoullis princip. Bernoulli konstaterade under försök med olika strömmningsförhållanden, för över 200 år sedan, att trycket sjunker i en rörledning om flödes-hastigheten ökar. I Bernoullifiltret skapas denna ökade flödeshastighet genom att en kolv förs genom korgen. Hastighetsökningen sker lokalt i spalten mellan den speciellt utformade kolven och filterkorgen, vid den position kolven befinner sig, när den passerar genom filterkorgen. Den tryck-sänkning som då uppstår i spalten mellan kolven och filterkorgen, "dammsuger" korgen från föroreningar, som spolas ut via avloppsventilen. Under reningsmomentet uppstår inga mätbara vätskeförluster.
Bernoullifiltret är försett med ett styrsystem som automatiskt startar rensnings-processen innan en igensättning av filterkorgen uppstår. Rensningen styrs antingen via en differenstryckvakt eller genom tidsinställning. Driften är möjlig att övervaka via central dator el dylikt.