PTU1 27/- Diesel

PTU1 27/- enheter är off-line Filterseparatorer. De kombinerar finfiltrering med kontinuerlig vattenseparation och används för dieselolja och gasolja för avskiljning av partiklar, oxidationsbiprodukter (slam/harts), och vatten.

PTU1 27/- Filterseparatorer är tillgängliga antingen med automatisk eller manuell vattenavtappning. Filterseparatorer med automatisk vattenavtappning har ett elektriskt kontrollskåp som standard. Tryckfall avläser man med en manometer på toppen av filterhuset. De är också utrustade med tryckvakter som standard.

PTU1 27/- Filterseparatorer finns i storlekarna 27/54, 27/81 och 27/108, med 2, 3, eller 4 CJC™ filterinsatser monterade i samma filterhus.
Tillverkas i en mängd olika designkonfigurationer med bl.a förvärmare, spillplåtar, dräneringstankar, och kontrollskåp.


PTU1 27/- serien är idealisk för:

 
 

Våra Filterseparatorer omfattar följande:


ÖVRIGA CJC PRODUKTER