CJC™ Produkter som levererar ren olja

När ett företag investerar i ett underhållssystem för ren olja, vill de nå mätbara resultat. Vi kan med hjälp av CJC™ Finfilter, CJC™ Filterseparator och CJC™ Desorber leverera en mycket ren olja.

CJC™ oljeunderhållssystem för sjöfart, industri, offshore och kraftverksapplikationer maximerar komponentlivslängd och ökar utrustningars tillförlitlighet och driftttid.

CJC™ Finfilter, Filterseparator
eller Desorber är storleksanpassade till specifika kundbehov, och försäkrar ren olja oavsett om systemet innehåller 2 liter eller 200,000 liter.

Våra CJC™ Produkter har följande indelning:
Tillbaka