HDU 15/25 PV

HDU 15/25 PV är ett off-line Finfilter för oljerening i hydraulsystem, växellådor, kylkretsar, små smörjsystem, och små härdoljesystem.

Filtret är ett 3-micron absolutfilter (< 0,5µm nominellt) med en stor smutskapacitet. Insatsen är cellulosa eller bomullsbaserad med egenskaper som avskiljer partiklar, oxidation (harts / slam) och vatten.
Filtret är särskilt användbart för filtering av högviskösa smörjoljor på t.ex vindturbin-transmissioner.

HDU 15/25 PV finns i en storlek med plats för en filterinsats, specifikt utvald för sitt ändamål. CJC™ oljeunderhållssystem är tillgängligt i en mängd olika design-konfigurationer inkluderat förvärmare, dropplåt, tank, kontrollbox, coalescer och som mobila filter.

 
 HDU 15/25 PV Filter är idealiskt för:

Våra Finfilters produktområde omfattar även följande:

ÖVRIGA CJC PRODUKTER