HDU 427/- serien för stora oljesystem

HDU 427/- filter är off-line finfilter med 4 stag/stapplar filterinsatser monterade i ett enskilt filterhus. De används till att underhålla oljor i stora hydraulsystem, smörjsystem, kylsystem, transmissioner härdoljesystem och hetoljesystem.

Filterinsatserna har en 3-micron absolut filtreringsgrad med hög smutskapacitet.
Det cellulosabaserade filtermaterialet avlägsnar partiklar, oxidationsbiprodukter
(slam) och vatten.

HDU 427/- serien finns i storlekarna 427/54, 427/81 och 427/108, och innehåller
4 stag, med antingen 2, 3 eller 4 CJC™ filterinsatser på varje.

CJC™ oljeunderhållssystem tillverkas i en mängd olika designkonfigurationer
med bl.a förvärmare, spillplåtar, dräneringstankar, och kontrollskåp. 

HDU 427/- serien är idealisk för:
  • Marin dieselmotorsmörjning
  • Smörjsystem (dvs, lager, växellådor etc.) 
  • Värmebehandling (härdolja)
  • samt liknande industriella och marina applikationer
Vid användning till härdolja, avlägsnar filtret:
  • Smuts, metalliska partiklar, rost 
  • Inläckande vatten 
  • Oxidationsprodukter 
  • Nedbrutna avlagringar(slam)


Ett CJC Härdoljefilter
efter användning.

Notera hur filterinsatsen har absorberat en stor mängd härdoljeföroreningar,
avlagringar och oxidations- biprodukter.

Våra Finfilters produktområde omfattar följande:

    ÖVRIGA CJC PRODUKTER