HDU 27/27 - 27/108 - Djupfilter för rening av alla typer av olja

HDU 27/- off-line Finfilter renar och underhåller oljor i mellanstora till mycket stora hydrauliksystem, samt alla typer och storlekar av smörjsystem, kylsystem och värmebehandlingssystem etc.

Insatserna är 3-microns absolutfilter (< 0,5 µm nominellt) med en stor smutskapacitet. Insatserna är cellulosa och bomullsbaserad med egenskaper som avskiljer partiklar, oxidation (harts - slam) och vatten. Det betyder oljerening av högsta klass.

HDU 27/- serien är tillgänglig i storlekarna 27/27, 27/54, 27/81 och 27/108, där det ryms från 1- 4 st CJC™ filterinsatser i samma filterhus.

CJC™ oljeunderhållssystem är tillgängligt i en mängd olika designkonfigurationer inkluderat förvärmare, spillplåtar, tankar, kontrollskåp, coalescer - och som mobila filter.

HDU 27/- serien är idealisk för följande användningsområden:

Våra Finfilters produktområde omfattar även följande:

       ÖVRIGA CJC PRODUKTER