Adsorption av Oxidationsrester / Harts med hjälp av Cellulosafibrer

Harts har visat sig vara en av de mest ödeläggande orenheterna i olja inom industrin. Harts fungerar som en så kallad blöt förorening som har en mycket negativ effekt på oljans smörjegenskaper och maskinens driftsäkerhet liksom värme, partiklar och fukt.

Ett av de stora problemen med oxidation är att partiklarna är så små att de är mindre än porstorleken på de flesta filter, och därför inte kan avskiljas med vanlig filtrering.

Adsorption är när molekyler häftar sig till en yta. Adsorptionsfiltrering är vidhäftning av partiklar till ett filtermaterial med hjälp av elektrostatiska krafter eller molekylär attraktionskraft.

När man använder cellulosa och bomull i CJC filterinsatser, fungerar de som en adsorbent. Insatserna har en stor yta och p.g.a. dess kemiska natur är dess fibrer mycket användbara till att fånga upp oxiderade organiska molekyler så som Harts.

Nedan visas hur oxidationsrester fångas upp på cellulosafibrernas ytor (bild 1) och fylls upp till nära max (bild 2).


Bild 1 visar förorenad olja på väg mot fibrerna i ett förhållandevis nytt filter.
Bild 2 visar ett filter senare i sin livstid som snart är mättat men fortfarande levererar ren olja
Tillbaka

Ladda ner broschyren Oljenedbrytning / Oxidation här!