Principen för Coalescering

CJC Filterseparator, typ PTU, kombinerar fin– djupfiltrering av filterelementen med kontinuerlig vattenseparation från oljan med hjälp av principen för coalescering.

Ordet coalescera refererar till processen där små droppar av vätska sammanfogas till större droppar/enheter. CJCTM Filterseparatorer påskyndar denna process med hjälp av både djupfilterelementen och coalesceringselementet.

När oljan passerar genom filterelementet förs vattendropparna – om det finns några – framåt via flödet tills de fångas upp av fibrerna. Då en droppe närmar sig en fiber, reduceras tjockleken på oljefilmen, pga. massan och viskositeten i vätskan, mellan droppen och fibern.

Så småningom, reduceras oljefilmen till en punkt där den molekylära attraktionen mellan vattendroppen och fibern är större än den mellan oljan och fibern. Vid detta tillstånd lämnar vattnet helt oljan och dropparna fäster sig vid fibrerna. Initialt är vattendropparna stationära, medan andra droppar fortsätter att fästa sig vid fibrerna.

Då dropparna samlas tvingas de ihop av oljeflödet, liknade det som händer när det regnar på ett fönster och vattendropparna samlas ihop och rinner nerför glaset. Oljeflödet genom CJC filterelementet tvingar, de nu större mängderna vatten, att lossna från fibrerna. Oljan flödar ner genom centrum på filterelementet och ner till coalesceringssektionen i basen på filterseparatorhuset.                                                                                                                                                            Tillbaka