Desorber D30

Vatten i olja leder till reducerad viskositet, reducerad filtrerbarhet, reducerade smörjegenskaper, rostbildning, bakteriell tillväxt och ökande oxidation i oljan - alla är faktorer som leder till reducerad livslängd på både komponenter och olja. 

CJC Desorber D30 är designade att separera vatten från alla typer av olja genom den patenterade desorptionsprincipen. Desorptionsprocessen är baserad på principen att varm luft effektivt kan hålla stora kvantiteter vatten. In Desorbern, förvärms oljan till 60°C  där den möter en motström av kyld, torr luft. Luften som värms upp mycket fort av den varma oljan, kan absorbera allt närvarande vatten tills jämvikt är nådd. 

Fördelen med CJC Desorber D30 är att den är oberörd av viskositeten och additivtillsatserna. Desorbern behandlar mineraloljor såväl som syntetiska vätskor, och t.o.m bryter stabila emulsioner. Desorberns bibehåller systemets vatteninnehåll på mycket låga nivåer.

Huvudsakliga applikationer
 • Större hydrauliska system
 • Pappersbruk
 • Stålverk
 • Värmebehandlingsoljor
 • Biodiesel etc.

Avsedd för:

 • Oljevolymer mindre än 5000 liter
 • Viskositetsområde ISO VG 32-320

Fördelar:

 • Avskiljer vatten även ur emulgerad olja
 • Förlänger livslängden på olja och systemet
 • Förebygger okontrollerade driftstopp och reducerar underhållskostnader
 • Enkel att ansluta och använda

CJC Desorber D30 kan utrustas antingen för stationärt bruk eller som mobil enhet.


      Övriga Desorbrar
         ÖVRIGA CJC PRODUKTER

         Tillbaka