Vattenavskiljare mot fritt vatten i olja >>

Vatten i olja är en nästan osynlig förorening med dramatiska effekter på systemet. Vatten kan synas i vissa oljeprover då det samlas på botten i provtagningsflaskan eller minskar oljans genomskinlighet. Små volymer vatten kan bara detekteras med analys.
Vatten reducerar oljans smörjegenskaper, vilket leder till högre drifttemperaturer, mer oxidation och genererar oxidationsbiprodukter som slam och harts.
Tillsammans med partiklar, är oxidationsbiprodukter orsak till microblästring på komponenternas ytor. En annan välkänd effekt av vatten i olja är korrosion. Om vatten i oljan inte avskiljs effektivt, kommer livslängden på utrustningarna att reduceras fort.

Vattenavskiljare mot Upplöst / Emulgerat vatten i oljan >>

Vatteninträngning kan vara stor och konstant i applikationer som massa, papper, valsverk, marina propellerhylsor och bogpropellersystem. För att undvika stora volymer vatten i botten på lager och växellådor, har speciella oljor utvecklats. Även fast dessa oljor kan binda stora mängder vatten, eliminerar de inte de dramatiska effekter som bundet/ emulgerat vatten har på oljan.
Vatten imploderar under höga tryck, i exempelvis lager och växellådor , och den micro-blästrande effekten kan dramatiskt reducera utrustningarnas tillförlitighet och livslängd.
CJC™ Filterseparator och CJC™ Desorber avskiljer vatten. CJC™ Desorber används i appli-kationer där speciella oljor (syntetiska) utnyttjas för att kunna binda ända upp till 30% vatten, medan CJC™ Filterseparator används för vattenavskiljning av fritt vatten på applikationer med minerala standardoljor.

ÖVRIGA CJC PRODUKTER


Ladda ner CJC Filterseparator broschyr här!