Auto-line självrensande Filter

Auto-line S, M, L, XL är konstruerade som kompakta helautomatiska självrensande filter.
Den robusta konstruktionen gör filtren mycket pålitliga för krävande industriell användning.
Auto-Line filtren kan användas för de allra flesta media, t.ex; intagsvatten - avlopps-vatten - kylvatten - fjärrvärmevatten - processvatten - färger - skärvätskor - slipvätskor - brännoljor - tjockoljor - emulsioner - fetter och vätskor inom läkemedel eller livsmedels industrin mm.
Filtreringsgraderna kan varieras mellan 30 - 1000 mikron.
Utrustningarna kan med fördel användas i batchprocesser med hög smutsbelastning eller i processer när efterpolering är nödvändig.
Med hjälp av PLC-styrning kan filtrens funktioner anpassas till den individuella användning som gäller i varje enskilt fall.

       .

Tillbaka
AKS självrensande Filter
 
Heco AKS-137 kantspaltfilter är konstruerad för filtrering av vätskor med stora förorenings-mängder, både som In-line eller Off-linefilter.
Utrustningarna är automatiskt själv-rensande och rensningen styrs av differenstryckvakter, eller intervall-rensning med tidsinställning.
Kantspaltelementet rensas med särskilda fasta rensskrapor, som har lång livslängd och består av en bronslegering, som ger ett minimum av slitage på kantspalt-elementet.
För att helt eliminera eventuella vätske-förluster pga tryckfall, kan AKS-137 utrustningarna arbeta med kontinuerlig rensning av kantspalt- elementet.
Användningsområden: Processvatten - suspensioner - processvätskor - smörjoljor - tjockoljor - fetter - bensin - sirap - färger - samt många andra typer av vätskor inom industrin.