SIPPikon.gif   

SIPP G2M Mobil

SIPPG2Mfoto.jpg
Kvalitetssäker tömning av transformatorgropar

Vår mobila lösning för tömning av transformatorgropar         designad med utgångspunkt från miljösäkerhet, mobilitet              och användarvänlighet.

 


  Miljösäkrad

  Kvalitetssäkrad

  Framtidssäkrad

SIPPG2M.jpg