Behandling och övervakning av oljeblandat vatten                                   
                                     
SIPP™-konceptet är idag en effektiv metod för miljö och kvalitetssäker tömningen av förorenat vatten. Med SIPP™ miljö och kvalitetssäkras hela tömningsprocessen med full spårbarhet. Utrustningen är framtagen i nära samarbete med service- och nätbolag och har till dags datum använts för att utföra drygt 25 000 tömningar.

SIPP konceptet:

SippIllustration.jpg

      


      


      


            Miljösäkring
 • Onlinemätning
 • Enhetligt utförande
 • Systemet tar
  besluten
            Kvalitetssäkring
 • Automatisk
  dokumentation
 • Full spårbarhet
 • Teknikmarginal
           Framtidssäkring
 • Kontinuerlig
  affärsdriven teknikutveckling
 • Plattformsoberoende
 • Standardiserade gränssnitt