Oljeavskiljare för olja i vatten

Olja
i vatten förekommer typiskt i marina bilgesystem (slagvatten) och avloppsvatten från industriella processer. Utsläpp av olja i vatten är generellt oönskat för att det förstör miljön, och därför blir föreskrifterna för föroreningsnivåerna striktare och striktare.

I många industriella processer,
orsakar rengöringsmedel och högtryckstvättar att oljan emulgerar. I marina bilgesystem, blir oljan blandad med vattnet och andra material i bilgevattentanken och emulgerar i vattnet.

Emulgerad olja separerar väldigt långsamt från vattnet och passerar rätt igenom traditionella olje- separatorer. Genom en kombination av djupflöde och korsflöde,
absorberar CJC™ OilAbsorb>> filter även emulgerad olja till nivåer under 5 mg/l (ppm).