Oljeskimmrar - för avskiljning av ytoljor

Schnell oljeskimmer avskiljer läckoljor från alla tänkbara vatten och vätskeytor. Tex. kemiska processbad (starka syror eller basiska bad), kyl-skär-slipvätskor, läckoljegropar och avfettningbad. Den unika egenskapen, att bandet bara tar med ytoljan och lämnar kvar vattnet eller vätskan, gör att effektiviteten och ekonomin blir mycket bra.

Skimmerhusen är tillverkade av elektropolerat rostfritt stål. Motorerna som är starka och nästan outslitliga, jobbar med säkerhetsspänningen 24 volt. Skimmerbanden finns i flera material och kan levereras i nästan vilka längder som helst.

Tekniska data

Kapacitet: upp till 21 liter per timma

Drifttemperatur: +5°C – +90°C

Bandlängder: 400 – 2000 mm

Bandbredd upp till 100 mm                 

Tillbaka

 


                   Före                                          Efter