Om företaget

Particon Teknik AB representerar ett flertal internationellt välkända producenter av tekniska utrustningar för filtrerings- och behandlingslösningar inom följande områden:

OLJERENING

FILTRERING AV OLJA, VATTEN OCH VÄTSKOR

AUTOMATISKA SJÄLVRENSANDE FILTER

PROCESSFILTER

PATRONFILTER, PÅSFILTER OCH MAGNETFILTER

FINFILTER FÖR HYDRAULOLJOR

VATTENAVSKILJNING FRÅN OLJA

OLJEAVSKILJNING FRÅN VATTEN